top of page

תכנית הסמכה ישראלית למאפשרים מורשים

Katie-in-the-school.jpg
העבודה בחיים המודרניים

העבודה היא שיטה מהפכנית של חקירה עצמית המלמדת אותנו כיצד אנו יכולים להשתחרר מעול הסיפורים והאמונות שאת חלקם הגדול איצמנו עוד בילדותנו, בלי לבחון ולבדוק את אמיתותם, ולהיות חופשיים ברגע זה.

העבודה מביאה מיליוני אנשים ברחבי העולם לחיים של סליחה עמוקה, וחוייתם כנדיבים וטובים.

אלו מכם שבוחרים להיות מאפשרים מורשים, בוחרים להפוך את העבודה לדרך חיים ולהעניק את התמיכה והמתנה הזו לאחרים. 

אתם מוזמנים לתרגל וללמוד במסגרות השונות הקיימות בארץ. העמותה מציעה מטריה למסגרות אלו.

במה העבודה יכולה לסייע עם עצמנו ועם אחרים?
 • הפחתת כעס – הבנת מקור הכעס, שינוי בתדירות הופעתו ובעוצמת התגובתיות.

 • הפחתת מתח וסטרס – הקלה ואף שחרור ממצבי חרדה, לחץ, מתח פחדים ודאגות.

 • שיפור במערכות יחסים – העמקת החיבור והאינטימיות במערכות היחסים המשמעותיות: כמו עם בני הזוג, הורים, ילדים, עמיתים לעבודה וחברים.

 • טיפוח אהבה ושלמות עצמית – מסייעת בשיפור הדימוי העצמי, הפחתת רגשי אשם חרטה ובושה.

 • הגברת השלווה – מסייעת לנו לחיות בשלום עם המציאות ולהכיר בטוב ובתמיכה שקיימים עבורנו.

byron-katie-smokescreen-for-love.jpg

* להורדת קובץ המכיל את הדרישות לקבלת תעודת מאפשר מורשה לחצו כאן.

* לדרישות הנוגעות לשמירת תוקף התעודה לחצו כאן.

כללי:

מטרת העמותה היא להפיץ את שיטת העבודה של בירון קייטי בישראל. להיות בית פעיל עבור אלו המעוניינים ללמוד ולהעמיק באמצעות חקירה ותרגול של השיטה. 

תעודת 'מאפשר מורשה' בשיטת העבודה של ביירון קייטי בישראל, מוענקת על ידי העמותה הישראלית לשיטת העבודה של ביירון קייטי. מאפשר מורשה עומד בדרישות העמותה לקבלת תעודה זו.

מאפשר מורשה הינו חבר בעמותה ומשלם דמי חבר . 

על מנת להסדיר את מעמד המאפשר המורשה, מציגה העמותה מתווה הכשרה המורכב משלושה חלקים:

 1. פירוט דרישות תהליך ההכשרה

 2. תנאים לקורסים המועברים על ידי מאפשרים לצורך קבלת הכרה מהעמותה.

 3. מאפשר מורשה - תנאים להחזקת תעודה 

 

מטרת המתווה:

1.    לתת ערך ותוקף לתעודה כמטרה להשגה מחד, ולמעמד המאפשר המורשה כמעמד חי (כלומר מי שמחזיק בתעודה אכן חי את העבודה ומתרגל אותה). 

2.    לחבר אנשים בדרגות הכשרה שונות בתוך הקהילה - לאפשר לאלו בעלי ניסיון בעבודה לחנוך מתרגלים חדשים או חסרי ניסיון (בתרגול ובהנחיה). 

3.    לתמוך באנשים בתרגול העבודה בתוך הקהילה.

4.    לתת מוטיבציה ותמיכה להציע פעילויות שונות מטעם העמותה ובתמיכתה.  

 

תהליך ההכשרה: 

על מנת לקבל הכרה, על המועמדים להצטרף כחברי עמותה.  להצטרפות לעמותה: https://bit.ly/3MhftHo

 כל חבר עמותה זכאי ל:

 • הנחות על השתתפות בכנסים ואירועים

 • הנחות בהשתתפות בסדנאות מיני מטעם העמותה

 • הכרה בנקודות קרדיט על קורסים בשיטת העבודה

 • הכרה בתהליך ההכשרה לקראת מעמד מאפשר מורשה

 

המסלול להכרה כמאפשר מורשה מטעם העמותה הישראלית מורכב משלושה מסלולים המשלימים זה את זה: 

א. השלמת הדרישות על פי הרשימה למטה. 

ב. קורסים הניתנים ע"י מאפשרים מורשים של העמותה/מוסמכים ITW. שימו לב לדרישות הקורסים בסוף המסמך.

ג. פעילויות של העמותה עצמה.

 

דרישות לקראת מעמד של מאפשר מורשה:

*הלימוד צריך לכלול השתתפות פעילה בקורסים עם לפחות שלושה מאפשרים מורשים/מוסמכים שונים. עם הכניסה לתהליך ההכשרה, אנא צרו קשר עם העמותה במייל: israelthework@gmail.com לקבלת טופס אקסל למעקב אחר המשימות ,שעות הלימוד ודיווח. 

1. השלמת שנת לימוד בתוכנית מאפשרים בערך של לפחות 75 שעות לפחות, בקורס שנתי מוכר ע"י העמותה.

2. שעות קייטי - 20 שעות בזום ימי שני-רביעי, ו2 אירועי אונליין בתשלום. **במקרה של מכשול בשפה, אנא פנו לעמותה במייל.

3. צבירת 25 שעות קרדיט נוספות באחת מהדרכים הבאות:

 א. השתתפות בפעילויות השוטפות של העמותה.

 ב. קורסים או סדנאות בהנחיית מאפשרים מורשים.

 ג. פעילויות וקורסים של מאפשרים מוסמכים ITW בארץ או פעילויות מטעם ה ITW.

4. מינימום של 5 איפשורים עם מאפשר (מורשה/מוסמך) - אפשר גם בהלפליין של העמותה הישראלית או בהלפליין ה (ITW) . 

5. השלמת 30 שעות סטאז', מתוכן 15 בקורס השנתי ו15 שעות נוספות עם 3 קליינטים שונים.

6. השלמת 5 סייקלים נוספים על אלו שכלולים בקורס השנתי- עם מאפשרים מורשים, חברי עמותה, או עם תלמידים מהקורסים השנתיים.

7. השתתפות בקורסים או סדנאות של מאפשרים מורשים בארץ או של מאפשרים מוסמכים מחו"ל בהיקף כולל של 10 שעות לימוד אקדמאיות.

8. חתימה על כללי האתיקה, כללי הפרסום והשיווק (כלולים בכללי האתיקה), ועקרונות האפשור. 

 כללי האתיקה למאפשרים        עקרונות האפשור

פעילויות שונות:

פעילויות יקבלו הכרה במספר הקרדיטים בהתאמה לשעות התרגול והלמידה שהמשתתף מקבל. נקודת קרדיט שוות ערך לשעת למידה בפועל. 

 

תנאים לקבלת הכרה בקורס על ידי העמותה:

שימו לב- על מנת לקבל הכרה בקורסים מטעם העמותה, על הקורסים לעמוד בדרישות הבאות. העמותה לא תתערב במבנה הקורס, בתכנים או באופן ההוראה. עם זאת ישנן מספר דרישות שעל הקורס למלא על מנת שהעמותה תיתן הכרה לבוגרים. 

המאפשרים מתבקשים להציג את הקורס באופן מפורט, כולל שעות תרגול ונושאי הקורס במייל לעמותה, תחת הנושא - הכרה בקורס - בקשה, ואחרי בירור עצמי שהקורס עומד בתנאים המפורטים. 

החל מינואר 2023 - לא יוכרו קורסים שלא קיבלו הכרה באופן רשמי. 

פירוט דרישות להכרה בקורסים מטעם העמותה:

 

קורס שנתי 

קורס שנתי בשיטת העבודה להכשרת מאפשרים יוכר על ידי העמותה לפי הדרישות הבאות:

1. היקף של מינימום 75 שעות לימוד פרונטליות/בזום(בכל פורמט למשל מפגשים שבועיים/סופשים/אונליין ואחרים).

2. הנחיה ישירה ונוכחת של לפחות מאפשר מורשה/מוסמך אחד.

3. מינימום של חמישה סייקלים מלאים, בדיווח למנחי הקורס.

4. מינימום של 15 שעות של תרגול מעשי בדיווח למנחי הקורס.

5. מינימום של 25 שעות תרגול העבודה בזוגות כחלק מהקורס.

6. שתי שעות של התאפשרות בהלפליין הישראלי או הבינ"ל.

7. היכרות עם הנושאים הבאים:

א. חקירת אמונה אחת - כרטיס צהוב ותתי שאלות.

ב. הבנת מילוי והנחיית מילוי דף השיפוט.

ג. שיפוט עצמי/אובייקט.

ד. נתינה וקבלת משוב.

ה. מתנת הביקורת.

ו. עקרונות האפשור וכללי האתיקה.

ז. הקליינט המתקשה.

ח. הטמעת שיטת העבודה כתפיסת עולם.

ט. יישום העבודה על נושאים שונים.

י. היכרות עם לפחות אחד מהספרים של קייטי.

 

קורס יסודות

קורס יסודות  בשיטת העבודה שייחשב למשתתפים כנקודות לקראת הכשרת מאפשרים יוכר על ידי העמותה לפי הדרישות הבאות:

מינימום 10 שעות לימוד פרונטליות /זום. (חמישה מפגשים מינימום).

הנחיה ישירה ונוכחת של לפחות מאפשר מורשה/מוסמך אחד.

מינימום 5 שעות תרגול אחד על אחד בדיווח למנחי הקורס.

היכרות עם הנושאים הבאים:

 1. רקע על שיטת העבודה ועל ביירון קייטי. 

 2. מהי עבודה על "רגע אחד בזמן".

 3. כרטיס צהוב - היכרות עם ארבע השאלות ו3 ההיפוכים ומילוי דף לחקירה

 4. שלושת העסקים.

 5. דף השיפוט. היכרות ומילוי דף.

 6. תהליך חקירה של אמונה אחת וחקירת דף שיפוט. 

 7. היפוכים - העמקה ותרגול - היפוכים לסעיפים 5 ו6 בדף השיפוט. 

 8. שיפוטי אובייקט.

מאפשר מורשה

זכויות:

 • מופיעים באתר תחת הדף של מאפשרים מורשים. 

 • יכולים להתנדב בהלפליין ומחוייבים למספר שעות מינימלי (שעתיים בחודש).

 • יכולים להחזיק את מרחב ימי שישי/מרחב קהילה עובדת.

 • יכולים להנחות קורסים וסדנאות ולקבל הכרה מטעם העמותה לטובת נקודות קרדיט למועמדים בתהליך ההכשרה.

 • מוזמנים להשתמש בתואר לטובת הפרסומים האישיים.

 • גישה לחומרי הנחיה ולימוד - מצגות, תכנים וליווי - של העמותה.

 • שילוב בפרסומים של העמותה בפלטפורמות השונות (ניוזלטר, פייסבוק ובאתר).  

 • לקבל באתר העמותה דף אישי כמאפשר מורשה ולהופיע ברשימת המאפשרים. 

מאפשר מורשה - דרישות לשמירת תוקף התעודה:

1.  תשלום דמי חבר שנתיים לעמותה.

2. השלמת סייקל אחד לפחות תוך פרק זמן של עד 6 שבועות,  לשנה קלנדרית (עם חברי עמותה) (מצורף קישור) סייקל

3. השלמת אחד מהדברים הבאים:

א. הנחיית ובינר ימי שישי.

ב. הנחיית פעילות מובנית של העמותה (ריטריט, מפגש קהילה וכד').

ג. השתתפות פעילה במיני סדנא, רטריט או מפגש קהילה.

4.  שעתיים התנדבות בהלפליין כל חודש.

שמירה על תעודה
bottom of page