top of page

הקו הפתוח בשיטת העבודה של ביירון קייטי

עשו את העבודה בקו הפתוח לתמיכה בתרגול בשיטת העבודה של ביירון קייטי,
עם מאפשרים מהעמותה הישראלית לשיטת העבודה

הקו הפתוח של העמותה הוא שירות הניתן בהתנדבות. השירות פעיל בשעות הזמינות של המתנדבים.

הקו מיועד לכל אדם המעוניין לעשות את העבודה של ביירון קייטי, בין אם הוא חדש או ותיק.

קישור לתמיכה בדאנא: העמותה פועלת על בסיס דמי חבר ותרומות. מוזמנים לתרום כנדיבות ליבכם לסייע בפעילות העמותה ובהפצת העבודה בישראל. תודה מראש על תרומתכם. לחצו כאן.

מוכנים?
  1. מלאו מראש דף 'ושפטת את רעך', או כתבו מחשבה אחת שעליה תרצו לעשות את העבודה או התקשרו עם שאלות לגבי איך עושים את העבודה.

  2. בדקו את לוח הזמנים של המאפשרים וצרו קשר עם מאפשר. לחיצה על הכפתור בתחתית העמוד תעביר אתכם ללוח הזמנים.

איך ממלאים את דף העבודה 'ושפטת את רעך'
  • צפו בוידאו של קייטי המדגימה איך למלא את דף 'ושפטת את רעך'.

  • מלאו דף 'ושפטת את רעך'. שיפטו אדם אחר, לא את עצמכם, במיוחד אם אתם חדשים בעבודה.

  • אם מילוי הדף מבלבל אתכם, מתנדבי הקו החם זמינים להדריך אתכם בתהליך.

  • למידע נוסף על דף 'ושפטת את רעך', קראו את שלושת החלקים הראשונים בפרק ב' בספר לאהוב את מה שיש.

צרו קשר עם הקו הפתוח

על מנת להיעזר במתנדבים עליכם ליצור קשר ולתאם מראש לפי השעות הזמינות שלהם. הם אינם מקבלים שיחות והודעות בשעות אחרות. 

שלחו הודעה לפני שאתם מתקשרים. ייתכן שהמאפשר בשיחה עם אדם אחר. המאפשרים יעשו את המיטב כדי לחזור אליכם ולתת מענה כשיתפנו. המאפשרים יכבדו את בקשתכם להישאר אנונימיים אם תרצו. 

אודות המאפשרים בקו הפתוח

המתנדבים בקו הפתוח הם מאפשרים מורשים של העמותה הארצית \ מוסמכים ע"י ה ITW.
המאפשרים כאן כדי לתמוך בכם עם ארבע השאלות וההיפוכים של העבודה. התמיכה שלנו נועדה לאפשר לכם גישה לחוכמה הפנימית שלכם ולתשובות שעולות בכם. הקו הפתוח הוא המתנה שאנו המאפשרים אוהבים לתת.

אנא הבינו שהמאפשרים שלנו אינם מטפלים בבריאות הנפש. זה אינו טיפול. הם לא נותנים ייעוץ, והם הסכימו לכך כתנאי להתנדבותם בקו הפתוח. במקרה חירום או סכנת חיים מיידית אנא התקשרו למשטרה או פנו לגורם המתאים (מד"א, מכבי אש, ער"ן וכו'). 

כתב ויתור

בהתקשרות לקו הפתוח אתם מקבלים על עצמכם כל סיכון הקשור בתקשורת עם המאפשרים המתנדבים. העמותה הישראלית לשיטת העבודה אינה נושאת באחריות בשום מקרה לפעולות שיבוצעו על ידי המתקשרים או המאפשרים בזמן השיחה או אחריה. המאפשרים רשאים לדווח לרשויות על פשע, התעללות או כוונה לפגוע באדם אחר גם אם המתקשר שמר על אנונימיות. באחריות המתקשר לבדוק זאת עם המאפשר בתחילת השיחה אם העניין מהווה בעיה עבורו. המתקשר והמאפשר אחראים בצורה מלאה לכל ההתקשרות ביניהם. העמותה הישראלית לשיטת העבודה אינה נושאת באחריות כלשהיא על ההתקשרות בין שני הצדדים בזמן השיחה או אחריה.

אנו מקבלים בברכה הערות, הצעות, תלונות ושבחים בנוגע לחווייה שלכם כמתקשרים לקו הפתוח.

 

בלחיצה על הכפתור למטה אתם מאשרים שקראתם את כל התנאים ושאתם מסכימים להם.

bottom of page