top of page

המאפשרים שלנו

המאפשרים באתר ובקו הפתוח, הם אנשים בעלי התואר "מאפשרים מורשים" מטעם העמותה הישראלית לשיטת העבודה של ביירון קייטי, או מאפשרים מוסמכים מטעם התכנית הבינלאומית של ה-ITW. 

תו מאפשר מוסמך מטעם התכנית הבינלאומית של ה ITW. מאפשרים עם תו ההסמכה, הינם מאפשרים המוסמכים מטעם התכנית הבינלאומית אשר עמדו בכל הדרישות.

certified_facilitator.jpg
Transparent.png

ה”עבודה” של ביירון קייטי מצאה אותי, לפני 9 שנים, דרך ספר. כאיש עסקים, הייתי בדרכי למדף ספרי העסקים והתוכנה, שנמצא עמוק בתוך חנות הספרים הירושלמית, משך את עיני ספרה של ביירון קייטי ״לאהוב את מה שיש״. עלעלתי בו מעט, החזרתי אותו למקומו תוך מלמול לעצמי ״שום אישה אמריקאית מנופחת שיער לא תלמד אותי איך לחיות, בעיקר לא אשת נדל״ן לשעבר…״. מסיבה לא ברורה הספר היה בידי כאשר יצאתי מהחנות באותו יום. הוא לא עזב אותי גם באותו לילה עת סיימתי לקרוא אותו בנשימה אחת.

bottom of page