top of page
אורנה בארי

אורנה בארי

המילה "חקירה " מלחיצה אנשים ומציעים לי לומר מילים אחרות רכות יותר ...

אבל ! זו אכן חקירה רק במוד שונה לגמרי ממה שמכירים .זו לא חקירת בית משפט ...אלא לשם התבוננות. ה ת ב ו נ נ ו ת !

אני בדיוק בתקופה זו מוטרדת מאוד מעניין שיושב עלי .מטריד ,מעציב , מושך המון אנרגיה ממני .מה לעשות עם זה ?

ואני מוצאת שרק ההסתכלות וההתבוננות על המחשבה הזאת ("העניין הזה " ) שמטרידה אותי כל כך

היא ההזדמנות שלי לגלות תשובה /למצוא תשובה

אזי אני הולכת לחקור את המחשבה הזאת שלפעמים ממש מדירה שינה מעיני .

ולא פעם נחוץ שוב ושוב לחקור כלומר להתבונן !! עד שמתגבשת בי בהירות כלפי זה .ובא השקט ונרגע כאב .

מזמינה אותך לתהליך הזה איתי : לגילויים ,להפתעות , להבראה

טלפון ליצירת קשר :

0528756719

מוזמנים באהבה אורנה בארי

bottom of page